Cổ đông

Công bố thông tin: Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ với ông Nguyễn Tấn Minh
Công bố thông tin: Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ với ông Nguyễn Tấn Minh
16/05/2022

08.2022.QĐ.Vinahud.HĐQT QĐ vv Miễn nhiệm chức danh PTGĐ Công ty Mr Nguyễn Tấn Minh

Xem thêm
Công bố người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin
Công bố người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin
06/05/2022

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin. UQ-CBTT

Xem thêm
Công bố thông tin miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc, bổ nhiệm Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc
Công bố thông tin miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc, bổ nhiệm Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc
05/05/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị VINAHUD kính gửi đến quý khách hàng và…

Xem thêm
Công bố thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật
Công bố thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật
04/04/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị VINAHUD kính gửi đến quý khách hàng thông…

Xem thêm