Địa chỉ liên hệ

    • Vinahud Tower - 105 Đường Nguyễn Bá Khoản, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
    • Tel: (84-4) 3783 5757
    • contact@vinahud.com.vn