Tin tức

Vinahud tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2021

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã có kết luận tại Thông báo số 348, trong đó, đề nghị các Phó Chủ tịch tỉnh thường xuyên theo dõi, chỉ đạo triển khai các loại hình nhà ở theo lĩnh vực được phân công. Trước đó, ngày 06/8/2021, Sở Xây dựng tỉnh này đã có báo cáo số 205 về hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết