Liên kết website
Đăng kí nhận tin
 
Tìm kiếm
Văn Bản Pháp Quy
Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (21/07/2010)

Theo đó, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về sở hữu, phát triển, quản lý việc sử dụng, giao dịch và quản lý nhà nước về nhà ở quy định tại Luật Nhà ở được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư phát triển nhà ở tại Việt Nam

Theo quy định tại Nghị định này, Dự án phát triển nhà ở gồm 2 loại: Dự án phát triển nhà ở với mục đích đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đầu tư xây dựng nhà ở và các công trình kiến trúc khác theo quy hoạch được duyệt và dự án phát triển nhà ở với mục đích chỉ đầu tư xây dựng một công trình nhà ở độc lập hoặc một cụm công trình nhà ở, kể cả công trình có mục đích sử dụng hỗn hợp làm nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại, dịch vụ trên đất đã có hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoặc dự án phát triển nhà ở độc lập trong khu đô thị cải tạo.

Trước khi đầu tư xây dựng nhà ở, chủ đầu tư phải đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đầu tư. Chủ đầu tư phải tổ chức lập và trình UBND cấp có thẩm quyền nơi có dự án phát triển nhà ở phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng…

Đối với dự án phát triển nhà ở thương mại, Nghị định quy định về chủ đầu tư bao gồm: doanh nghiệp trong nước được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư; hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật hợp tác xã.  

            Về sở hữu, quản lý sử dụng nhà ở, nhà ở được tạo lập hợp pháp thông qua các hình thức: Đầu tư xây dựng nhà ở mới theo quy định của pháp luật; mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở theo quy định của pháp luật.   

            Nghị định quy định cụ thể các giao dịch về nhà ở: Mua bán nhà ở thuộc sở hữu chung nhưng chủ sở hữu chung vắng mặt; thuê mua nhà ở xã hội; đổi nhà ở; giao dịch về nhà ở thông qua sàn giao dịch bất động sản; thế chấp nhà ở; giao dịch về nhà ở có người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia… Nghị định quy định thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở đối với trường hợp mua bán nhà ở được tính từ ngày hợp đồng mua bán nhà ở được công chứng hoặc chứng thực; đối với trường hợp tặng cho nhà ở được tính từ ngày hợp đồng tặng cho nhà ở được công chứng hoặc chứng thực…

            Tổ chức, cá nhân nước ngoài khi thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư thì được sở hữu nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở.

Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước từng thời kỳ, Bộ Xây dựng xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành định hướng và chiến lược phát triển nhà ở quốc gia cho từng giai đoạn mười năm làm cơ sở cho việc nghiên cứu, hoạch định chính sách về nhà ở và làm căn cứ cho các địa phương xây dựng chương trình phát triển nhà ở của từng địa phương.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 08/8/2010 và thay thế cho Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
Số lượt truy cập : 2628620
Trực tuyến : 174
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD
Tòa nhà VINAHUD, Đường Trung Yên 9, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Tel : (84-4) 3783 5757 - Fax: (84-4) 3783 5656 - Email: contact@vinahud.com.vn