Liên kết website
Đăng kí nhận tin
 
Tìm kiếm
Tin Tức VINAHUD
Hội nghị Chi bộ thực hiện công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân trong BCH Chi ủy Công ty theo tinh thần NQ TW 4. (02/01/2013)

Thực hiện Kế hoạch 66-KH/ĐUTCT ngày 04/5/2012; Hướng dẫn 120-HD/ĐU, ngày 18/9/2012 của Đảng ủy Tổng công ty VINACONEX; và Kế hoạch 34/HD/VINAHUD-CB ngày 08/11/2012 của Chi bộ Công ty CP VINAHUD về tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 
  
Ngày 19/12/2012, Chi bộ Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX tổ chức Hội nghị toàn thể đảng viên để thực hiện công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; Đồng chí Nguyễn Hoài Giang Bí thư Chi bộ chủ trí hội nghị. Tham dự hội nghị có 24/25 đồng chí đảng viên trong Chi bộ. Dưới sự chỉ đạo của Tổ công tác số 2, Đảng ủy Tổng công ty VINACONEX do đồng chí Đoàn Châu Phong - Ủy viên thường vụ - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty là Tổ trưởng, Ban chấp hành Chi ủy Công ty đã nghiêm túc tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân trong Ban chấp hành Chi ủy Công ty với 03 nội dung cơ bản đã được quán triệt trong toàn Đảng.
 
Hội nghị đã có các ý kiến của các đồng chí đảng viên trực tiếp đóng góp phê bình theo tinh thần xây dựng cho tập thể và cá nhân trong Ban chấp hành Chi ủy Công ty trong quá trình vừa qua theo Nghị quyết TW 4; trước đó Chi ủy Công ty đã gửi nội dung văn bản xin đóng góp ý kiến và đã nhận được đầy đủ các ý kiến đóng góp bằng văn bản của các tập thể và cá nhân cho Tập thể và cá nhân trong Ban chấp hành Chi ủy.

Hội nghị đã được nghe ý kiến chỉ đạo và đánh giá kết quả công tác chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân trong Ban chấp hành Chi ủy của Chi bộ Công ty theo tinh thần Nghị quyết TW 4 là nghiêm túc, thực hiện theo đúng các hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên nên kết quả đã đạt chất lượng theo yêu cầu.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Giang – Bí thư Chi bộ đã nêu rõ: Việc tiến hành kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI) là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc trong Công ty nhằm quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Trung ương trong tình hình hiện nay, các đồng chí trong BCH Chi ủy Công ty tiếp thu các ý kiến đóng góp của tập thể và cá nhân đã tiến hành kiểm điểm theo nội dung, yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4 và sự chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty VINACONEX . Trong quá trình kiểm điểm tinh thần góp ý, tự phê bình và phê bình dân chủ, xây dựng, chân thành, có tính nguyên tắc đoàn kết đồng chí. Ban chấp hành Chi ủy Công ty cũng nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình nhận các khuyết điểm trước Chi bộ và cán bộ đảng viên, công nhân viên trong Công ty về những tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo quản lý một số các hoạt động SXKD trong thời gian qua.

Số lượt truy cập : 1390824
Trực tuyến : 40
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINACONEX (VINAHUD)
Tòa nhà VINAHUD, Đường Trung Yên 9, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Tel : (84-4) 3783 5757 - Fax: (84-4) 3783 5656 - Email: contact@vinahud.com.vn