Liên kết website
Đăng kí nhận tin
 
Tìm kiếm
Tin Tức VINAHUD
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINACONEX NĂM 2012 (12/03/2012)

Ngày 09 tháng 03 năm 2012 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinaconex (VINAHUD) ban hành quyết định số 58/NQ/VINAHUD-HĐQT v/v: Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

 
Số lượt truy cập : 1390881
Trực tuyến : 43
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINACONEX (VINAHUD)
Tòa nhà VINAHUD, Đường Trung Yên 9, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Tel : (84-4) 3783 5757 - Fax: (84-4) 3783 5656 - Email: contact@vinahud.com.vn