Liên kết website
Đăng kí nhận tin
 
Tìm kiếm
Văn Bản Pháp Quy
 
Theo đó, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về sở hữu, phát triển, quản lý việc sử dụng, giao dịch và quản lý nhà nước về nhà ở quy định tại Luật Nhà ở được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư phát triển nhà ở tại Việt Nam
Thông tư số 09/2010/TT-BKH, ngày 21/04/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.
Thông tư số 08/2010/TT-BKH, ngày 21/04/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.
Ngày 20 tháng 01 năm 2010 UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 04/2010/QĐ-UBND về việc Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn TP Hà Nội
Thực hiện Điều 67 của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (ban hành ngày 15/10/2009 và có hiệu lực từ ngày 01/12/2009), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã ban hành Thông tư số 01/2010/TT-BH ngày 6/01/2010 (TT01) quy định chi tiết lập HSMT xây lắp

Số lượt truy cập : 2628682
Trực tuyến : 157
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD
Tòa nhà VINAHUD, Đường Trung Yên 9, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Tel : (84-4) 3783 5757 - Fax: (84-4) 3783 5656 - Email: contact@vinahud.com.vn